ŠKOLIČKA


CÍL ŠKOLIČKY

Cílem TŠ HTK Třebíč je celkový motorický a psychický rozvoj dětí, které se snažíme motivovat a přivést nejen k tenisu, ale ke sportovním aktivitám vůbec. Školička je určena všem malým dětem ve věku 5 – 7 let, které si chtějí osvojit základní tenisové techniky, aktivně trávit volný čas, rozvíjet své sportovní schopnosti nebo jen získat nové kamarády. Během tohoto období se děti připravují na malém kurtě a mohou se účastnit tzv. „pohybovek“, které jsou důležitou průpravou pro tenisový trénink. Pro tuto věkovou kategorii jsou pořádány turnaje minitenisu.

Od 8 let věku navazuje na model TŠ program Tenisové akademie. V Tenisové akademii zajišťujeme tréninky jak pro závodní hráče, tak pro hráče, kteří se chtějí věnovat tenisu na bázi kroužku. Jednotlivé formy se od sebe liší.

V době prázdnin zabezpečujeme aktivitu dětí formou týdenních kurzů tzv. „Letních kempů“, kde děti tráví celý den se zkušenými trenéry, mají zajištěnu celodenní stravu a bohatý program, nejen sportovní. V podvečer si rodiče děti vyzvedávají.

CO NABÍZÍME

  • motivace ke sportu
  • aktivní využití volného času
  • motorický a psychický rozvoj dítěte
  • základní tenisové techniky
  • letní dětské kempy
  • nová přátelství

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

ZIMNÍ SEZÓNA (ŘÍJEN - DUBEN)

Maximální počet dětí na jednoho trenéra (1 minikurt) - 4.
Tréninky probíhají v nafukovací hale HTK Třebíč /Janáčkovo stromořadí 156, Třebíč/.

 

ŠKOLIČKA
pondělí, úterý 16 - 17 h / pátek 15 - 16 h
1 hráč / 1 hodina na kurtu + 30 min kondice s trenérem  200 Kč