O KLUBU


Podle dochovaných zpráv se tenis v Třebíči začal hrát v roce 1906 a jeho průkopníky byli převážně studenti místního gymnázia. Od těch dob zde tenis urazil dlouhou cestu, během které po většinu času patřil pod místní tělovýchovnou jednotu.

Na přelomu let 2002 a 2003 se však tenisový oddíl TJ Třebíč osamostatnil, odešel ze struktury TJ a vydal se svojí vlastní cestou s vlastní právní subjektivitou a pod novým názvem Horácký tenisový klub. Od té doby se snažíme vytvářet co nejlepší podmínky pro tenisty všech věkových kategorií a výkonnostních úrovní.

Horácký tenisový klub je spolkem, organizovaný ve struktuře českého tenisového svazu s licencí na provozování sportovní činnosti.

V průběhu let se podařilo areál sídlící v Třebíči na adrese Janáčkovo stromořadí 156 zrekonstruovat do současné podoby. Momentálně tak disponujeme 8 antukovými venkovními kurty, čtyřkurtovou přetlakovou halou, která je v provozu od října do dubna, tréninkovou hrací stěnou s umělým povrchem, víceúčelovou budovou, jejíž součástí je sociální zázemí, šatny, tenisová prodejna, restaurace a od poloviny roku 2017 také ubytování a venkovní terasa. To vše se podařilo uskutečnit díky aktivní práci vedení klubu a podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Českého tenisového svazu, Kraje Vysočina, Města Třebíč a v neposlední řadě i díky všem nadšencům a partnerům klubu.

V roce 2017 jsme se stali Krajským centrem talentované mládeže, jehož zřizovatelem je Kraj Vysočina. Hlavním cílem centra je vytvářet podmínky pro rozvoj talentovaných hráčů kraje ve věku 8 – 14 let.

Klub díky své poloze spadá pod Jihomoravský tenisový svaz, kde se na základě práce s mládeží a dosahovaných výsledků řadí do ,,top-ten“ tenisových oddílů. Mezi nejúspěšnější hráče klubu patří Rebeková, Bakalářová, Zapletal, Svoboda, Balko. V současné době pak Monika Svobodová, Válek a Říha.

Mezi osobnosti třebíčského tenisu právem patří Prof. Svatopluk Novák, Mudr. Karel Kabátek, pan Jindřich Mládek, pan Bronislav Veselý, MUDr. Ladislav Hodějovský, MUDr. Karel Bakalář, Ing. Oldřich Klusáček, Mgr. Lenka Tekalová, Jiří Přinosil, Ing. Jaroslav Kopřiva, Mgr. Ivo Komenda.

Tenis je individuálním sportem s vysokými nároky na hráče, neobejde se ale bez maximální podpory rodičů, trenérů, sponzorů a tenisových nadšenců.

Vám všem patří velké poděkování, co jste pro třebíčský tenis udělali a děláte i nadále.

 

Dokumenty ke stažení:
Stanovy HTK

Svolání valné hromady klubu