DETAIL AKTUALITY


Ohlédnutí za letními tenisovými tábory

Tábor
30.08.2017
Autor: Petr Ondrůj

Celkem 153 dětí se s námi v letošním roce rozhodlo aktivně strávit letní prázdniny. Kromě tenisu si účastníci tenisových táborů vyzkoušeli jógu, táborové hry, byli jsme plavat, do programu byla zařazena kondice a motivace, spousta her a celá atmosféra byla úžasně kamarádská.

Všechny tábory si byly podobné a přece byly všechny jiné. První se nesl v duchu radosti ze začátku prázdnin, během druhého si s námi pohrávalo počasí, třetí z táborů byl zaměřen na tenis od samého začátku a čtvrtý a poslední probíhal v poklidné atmosféře a zjevným smířením se s koncem letních prázdnin. Na posledním táboře nás navíc navštívil a nevidomý běžec Ondra Zmeškal, který se s dětmi podělil o svůj příběh a zažítky z běhání.

Věříme, že byly tábory pro děti přínosem a že si je užily alespoň tak dobře, jako jsme si je užili my!